LiderCRM handel i usługi

 


Innowacyjny system wsparcia działań sprzedażowych i wewnętrznej organizacji w firmie handlowo-usługowej


   Spojrzenie na potrzeby finansowo-ubezpieczeniowe oczami klienta
 • widok 360° klienta - lista bieżących i historycznych zleceń usług, umów, dokumentów i spotkań związanych z klientem
 • wielowymiarowa segmentacja i aktualny scoring klientów
 • planowanie obsługi zleceń, kontraktów, zgłoszeń, zapytań i działań sprzedażowych (ofertowych)
 • powiadomienia SMS o przyjętych, wykonanych zleceniach i zgłoszeniach awarii
 • nadzorowane i skoordynowane procesy obsługi klienta - od analizy potrzeb przez ofertowanie do uruchomienia i nadzorowania zlecenia sprzedaży/usługi
 • uporządkowanie działań marketingowych – wsparcie dla aktywnego marketingu  (lejek sprzedażowy, cross i up-selling'u)
 • generowanie korespondencji masowej, akcji informacyjnych do klientów - kampanie SMS, emailowe i telefoniczne

   Monitoring i kontrola finansowa

 • pulpit menedżera – pełny przegląd otwartych zleceń, ofert, bieżących telefonów i spotkań
 • rozliczenia czasu pracy i zadań pracowników we wszystkich działach
 • wsparcie prowizyjnego/punktowego systemu premiowania/motywowania na wszystkich szczeblach organizacji (dowolne algorytmy prowizyjne i premiowe)
 • zestawienie prowizji/punktów pracownika/partnera dostępne na wydzielonym koncie użytkownika

 Gwarantujemy skuteczne wdrożenie systemu

 • analiza potrzeb biznesowych i indywidualnie uzgadniany harmonogram wdrożenia
 • migracja danych z dotychczasowych systemów
 • szkolenia grupowe i indywidualny instruktaż stanowiskowy, telefoniczny helpdesk, test dnia roboczego
 • hosting i profesjonalna administracja serwisem
 • konfiguracja systemu pod indywidualne potrzeby klienta
 • proces wdrożenia prowadzony zwinną metodyką Scrum (metoda małych kroków) - Agile Project Management


System udostępniany w formie prostego, bezpiecznego i profesjonalnie administrowanego serwisu internetowego

 


    Bezobsługowa eksploatacja

 • żadnych instalacji oprogramowania i baz danych na komputerach użytkowników
 • wystarczy dowolne urządzenie z przeglądarką internetową
 • nadzór serwisu i danych przez profesjonalny zespół  administratorów

     Maksymalne bezpieczeństwo i poufność danych

 • serwis i baza danych są umieszczone w profesjonalnym Centrum Przetwarzania Danych
 • profesjonalne procedury ochrony danych - np. wykonywane codziennie  kopie bezpieczeństwa systemu i danych
 • szyfrowane przesyłanie danych
 • polityka ochrony danych oparta na najlepszych praktykach stosowanych w profesjonalnych rozwiązaniach

  Bezpieczny dostęp do systemu

 • profesjonalne procedury nadawania dostępu użytkownikom
 • indywidualne konta z hasłem dla każdego użytkownika
 • certyfikat potwierdzający tożsamość serwisu
 • monitorowanie prób nieautoryzowanego dostępu
 • wielowymiarowa siatka uprawnień i dostępu użytkowników do danych


Obsługa sprzedaży i rozliczenia prowizyjnego szerokiej gamy produktów ubezpieczeniowych i finansowych


   Uporządkowanie i ujednolicenie procedur organizacyjnych

 • obsługa stałych umów obsługi klienta i jednorazowych zleceń, planowanie kontaktów
 • powiadomienia SMS o przyjętych, wykonanych zleceniach
 • obsługa zleceń wewnętrznych - do specjalisty, do laboratorium, do głównego technologa, zleceń produkcyjnych, zleceń serwisowych itp.
 • wielodostępny grafik kontaktów z klientami i wykonywania zleceń wewnętrznych - przypominanie SMS o nadchodzących terminach
 • hierarchiczny nadzór menedżerów nad bieżącymi zadaniami i zleceniami
 • organizacja pracy w działach - handlowym, produkcji, magazyny, gł. technolog, laboratorium, serwis, utrzymanie ruchu, zaopatrzenia, IT itp.
 • obsługa i rozliczanie zgłoszeń reklamacyjnych - analizy, notatki, przygotowanie dokumentów, wnioski, protokoły
 • wsparcie nowych pracowników - nadzorowanie działań i monitorowanie realizacji celów
   Uporządkowanie i automatyzacja rozliczeń finansowych agencji
 • monitorowanie historycznych i potencjalnych (portfel zamówień) przychodów ze sprzedaży produktów i usług w podziale na okresy
 • obsługa kasowa - bieżący monitoring operacji kasowe w każdym biurze, wydruki KW/KP i raportów kasowych
 • kontrola kosztów bezpośrednich (np. osobowych własnych i zewnętrznych) związanych ze zleceniem
 • obliczanie prowizji/punktów motywacyjnych dla wszystkich uczestników zlecenia - pracowników, partnerów
 • generowanie zestawień wynagrodzeń i faktur dla wszystkich uczestników zlecenia

LiderCRM HandelUslugi

Jeśli jesteś zainteresowany systemem LiderCRM handel i usługi?
Chciałbyś zamówić bezpłatną prezentacje on-line?
Chciałbyś uzyskać dostęp do wersji demo?

Prosimy o kontakt z Zespołem LiderCRM

BL

Innowacyjne narzędzie CRM w Twoim ręku