Usługi i ceny

Usługi w naszej ofercie


Wykonamy dla Państwa usługi, które zapewnią skuteczne wdrażanie naszych produktów.

Ceny naszych usług są uzależnione od indywidualnych wymagań i uzgodnionego z Państwem zakresu wdrożenia.

Już od 150 zł miesięcznie skutecznie wdrożymy w Państwa firmie system w modelu SaaS (Software as a Service), który będzie wspierać:
- automatyczne rozliczanie sprzedaży i prowizji dla sprzedawców,
- uporządkowane procesy organizacyjne i zarządcze w rozproszonym zespole sprzedawców/agentów,
- profesjonalne działania marketingowe i budowanie relacji z klientem (CRM).

Po uzgodnieniu zakresu wdrożenia prześlemy Państwu indywidualną ofertę cenową.

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży.

 


Zakres naszych usług:


Analiza biznesowa


Analiza biznesowa obejmuje wspólne z klientem uzgodnienie celów i organizacji pracy (przebiegu procesów biznesowych). Na tym etapie definiujemy działania, uczestników, dokumenty i wskaźniki.
Dobrze wykonana analiza jest kluczem do skutecznego wdrożenia. Przy bardziej zaawansowanych projektach tworzymy symulacje ROI (mierzalne korzyści z wdrożenia systemu).


Implementacja zmian i konfiguracja systemu


Na tym etapie wszystkie wcześniejsze uzgodnienia są implementowane poprzez parametryzację i konfigurację systemu. Celem tego etapu jest spełnienie możliwie wszystkich oczekiwań i potrzeb biznesowych naszych klientów.


Implementacja nowych funkcjonalności pod indywidualne potrzeby


Poprzez konfigurację i parametryzację systemu spełniamy zdecydowaną większość wymagań naszych klientów. W razie konieczności tworzymy kod oprogramowania pod indywidualne potrzeby. Uzgadniamy w takim przypadku projekt/zakres zmian, wykonujemy oprogramowanie oraz przeprowadzamy wielowymiarowe testy. Po kilku dniach przekazujemy klientowi gotowe do użytkowania nowe funkcje w systemie.


Migracja danych


Dla zapewnienia płynnego rozpoczęcia pracy z systemem oferujemy zautomatyzowane narzędzia do migracji danych. Baza systemu jest inicjalnie wypełniana danymi pozyskanymi z innych użytkowanych wcześniej przez klienta systemów (np. arkuszy excell).


Szkolenie, test dnia roboczego


Często stosowaną praktyką jest rozpoczęciu użytkowania systemu szkoleniami lub instruktażem stanowiskowym dla wszystkich użytkowników. Pierwsze dni eksploatacji systemu, kiedy użytkownicy pracują pod nadzorem konsultanta nazywamy testem dnia roboczego. W przypadku dużych wdrożeń zalecamy przeprowadzenie tzw. pilotażu w jednej, wybranej jednostce organizacyjnej.


Administracja i hosting serwisu


Przez cały czas eksploatacji systemu nasi administratorzy i konsultanci czuwają aby serwis pracował wydajnie i bezpiecznie z zachowaniem ciągłości pracy.


Nadzór eksploatacyjny


Po rozpoczęciu pracy operacyjnej konsultanci weryfikuję poprawność odwzorowania procesów biznesowych w systemie. W miarę potrzeb dokonują zmian w parametryzacji lub konfiguracji systemu. Zawsze jesteśmy gotowi na sytuacje, kiedy to zmianie ulegają uzgodnione wcześniej procesy biznesowe.


Konsulting w zakresie analizy biznesowej i audytu wdrożeń informatycznych


Nasi konsultanci posiadają wieloletnie doświadczenia, które zdobywali przy realizacji projektów wdrożeniowych w największych firmach informatycznych w Polsce (np. Asseco Poland).
Posiadane doświadczenie jest wynikiem uczestniczenia i kierowania międzynarodowymi projektami wdrożeniowymi realizowanymi dla największych firm z branży ubezpieczeniowej i finansowej.


Zarządzanie projektem wdrożenia zmian


Wdrożenie rozpoczynamy od identyfikacji potrzeb i zakresu wdrożenia. Na tym etapie ustalamy wymagania i sposób ich spełnienia. Uzgadniamy harmonogram prac i wyznaczamy osoby odpowiedzialne. Późniejsze krótkie, okresowe spotkania zespołu wdrożeniowego pozwalają na śledzenie przebiegu prac i pojawiających się problemów (ryzyk). Sukcesywne udostępnienie użytkownikom kolejnych modułów systemu powoduje, że klient płynnie osiąga kolejne etapy wdrożenia i korzyści z pracy systemem.

 

Świadcząc usługi wdrożeniowe opieramy się na najlepszych praktykach stosowanych w uznanych metodykach wdrożeniowych (m.in. PRINCE2, Project Management Institute, Agile Project Management - Scrum). Najczęściej stosujemy dla każdego klienta indywidualne podejście do procesu wdrożenia i - zgodne z metodyką Scrum - zalecamy dochodzenie do celu małymi powtarzalnymi krokami. Z naszych doświadczeń wynika, że najważniejsze przy wdrażaniu narzędzi informatycznych jest zarządzanie zmianą i kulturą organizacyjną firmy.
Jedyne co w biznesie jest stałe to zmiana - bądź na nią gotowy.

BL

Innowacyjne narzędzie CRM w Twoim ręku