Finansowe podsumowanie sprzedaży w LiderCRM ubezpieczenia i finanse

Miło nam poinformować, że w ostatnich dniach przekazaliśmy użytkownikom serwisu LiderCRM Ubezpieczenia i finanse nową wersję modułu rozliczeniowego umożliwiającego finansową analizę automatycznie zaimportowanych w systemie działań sprzedażowych (umowy ubezpieczenia i płatności składek). Procedura rozliczeniowego zamknięcia miesiąca obejmuje wygenerowanie podsumowania, które nazywamy Wynikiem finansowym. Bardzo proste do wykonania – dostępne na jedno kliknięcie – raportowanie wyniku finansowego za wskazany okres rozliczeniowy przedstawia dane dla każdego dostawcy produktów (Zakładu Ubezpieczeń lub multiagencji partnerskiej). Zakres raportowanych danych obejmuje m.in.:

  • liczbę zawartych umów ubezpieczeniowych/zainkasowanych składek,
  • przychód (prowizja) otrzymany od dostawcy (ZU),
  • prowizję naliczoną wszystkim OFWCA (pracownikom),
  • kwoty potrąceń i korekt z dowolnego tytułu,
  • kwoty do wypłaty dla każdej OFWCA (pracownika),
  • wskaźnik rentowność sprzedaży.

Raport został zaprojektowany w ten sposób, aby przestawić wynik finansowy w sposób przejrzysty i wprost odzwierciedlający procesy sprzedażowe.
Wynik finansowy jest przedstawiany dla całej agencji zbiorczo oraz osobno dla każdej OFWCA (pracownika). 
Do zrozumienia raportu nie jest potrzebna żadna specjalistyczna wiedza z zakresu finansów, a menedżerowie i właściciele agencji ubezpieczeniowych otrzymują syntetyczną informację dot. rentowności poszczególnych kanałów sprzedaży, produktów i sprzedawców (OFWCA).
Moduł Wynik finansowy w podobnym zakresie funkcjonalnym jest także dostępny w pozostałych liniach produktowych systemu LiderCRM.

 


Administrator

Innowacyjne narzędzie CRM w Twoim ręku