Automatyczne rejestrowanie polis na podstawie zestawienia sprzedaży z ZU w LiderCRM ubezpieczenia i finanse

Dotychczas użytkownicy systemu LiderCRM rejestrowali umowy ubezpieczenia (polisy) ręcznie. Do zarejestrowanych umów system umożliwiał automatyczne importowanie płatności (składek) i rozliczanie prowizji. Nasi klienci zgłaszali potrzebę automatyzacji procesu rejestrowania umów ubezpieczenia.
Po wielu miesiącach prac programistycznych i testów możemy ogłosić, że w ostatnich tygodniach uruchomiliśmy w serwisie LiderCRM ubezpieczenia i finanse nową wersję modułu obsługi Umów ubezpieczenia (polis). Nowa wersja umożliwia automatyczne rejestrowanie umów ubezpieczenia na podstawie zestawień sprzedażowych, które każda multia-gencja otrzymuje z ZU. Szeroki zakres definiowania i parametryzowania procesu importowania umów powoduje, że dajemy naszym klientom możliwość automatycznego rejestrowania umów dla niemal każdego ZU.
Automatyczne rejestrowanie umów w systemie powoduje dużą oszczędność czasu użytkowników (mniejsze koszty) oraz eliminację do minimum pomyłek, które zdarzały się przy ręcznej rejestracji umów (polis). 


Administrator

Innowacyjne narzędzie CRM w Twoim ręku