LiderCRM nieruchomości


       Innowacyjny system informatyczny wspierający wielooddziałową sieć administratorów najmu nieruchomości


   Spojrzenie na najem nieruchomości oczami klienta - właściciela i najemcy
 • widok 360° klienta - portfel umów najmu, historyczne i zaplanowane kontakty, rozliczenia
 • organizacja kontaktów z właścicielem i najemcą - kontakty wykonane i zaplanowane, statusy, filtrowanie, sortowanie
 • segmentacja i aktualny scoring klientów
 • nadzorowane i skoordynowane procedury obsługi najemców i kontaktów z właścicielami, powiadomienia email/SMS
 • uporządkowanie działań marketingowych – szukanie nowych lokali do wynajęcia, wsparcie dla aktywnego marketingu (lejek sprzedażowy, cross i up-selling)

    Monitoring i kontrola finansowa

 • pulpit menedżera – pełny przegląd bieżących wskaźników i zdarzeń finansowych w dowolnym biurze
 • automatyczny import wyciągów bankowych, oraz rozliczeń z najemcami i właścicielami
 • automatyczne obliczanie wypłat dla właścicieli, wynagrodzenia prowizyjnego dla agencji i współpracowników
 • zestawienie wypłaty i prowizji na wydzielonym, indywidualnym koncie właściciela nieruchomości i współpracownika
 • automatyczna wysyłka SMS/email do najemców z przypomnieniem o terminach płatności

   Gwarantujemy skuteczne wdrożenie systemu

 • analiza potrzeb biznesowych i indywidualnie uzgadniany harmonogram wdrożenia
 • migracja danych z dotychczasowych systemów
 • szkolenia grupowe i indywidualny instruktaż stanowiskowy, telefoniczny helpdesk, test dnia roboczego
 • hosting i profesjonalna administracja serwisem
 • konfiguracja systemu pod indywidualne potrzeby klienta
 • proces wdrożenia prowadzony zwinną metodyką Scrum (metoda małych kroków) - Agile Project Management

 


System udostępniany w formie prostego, bezpiecznego   i profesjonalnie administrowanego serwisu internetowego

 


 

    Bezobsługowa eksploatacja

 • żadnych instalacji oprogramowania i baz danych na komputerach użytkowników
 • wystarczy dowolne urządzenie z przeglądarką internetową
 • stały nadzór nad systemem i bazą danych wykonywany przez profesjonalny zespół  administratorów

     Maksymalne bezpieczeństwo i poufność danych

 • serwis i baza danych są umieszczone w profesjonalnym Centrum Przetwarzania Danych
 • profesjonalne procedury ochrony danych - np. monitoring przeciążeń serwera i codziennie  kopie bezpieczeństwa systemu i danych
 • szyfrowane przesyłanie danych
 • polityka ochrony danych oparta na najlepszych praktykach stosowanych w profesjonalnych rozwiązaniach dla instytucji finansowych

  Bezpieczny dostęp do systemu

 • profesjonalne procedury nadawania dostępu użytkownikom
 • indywidualne konta z hasłem dla każdego użytkownika
 • certyfikat potwierdzający tożsamość serwisu
 • monitorowanie prób nieautoryzowanego dostępu
 • wielowymiarowa siatka uprawnień i dostępu użytkowników do danych

 


Obsługa sprzedaży i rozliczenia prowizyjnego szerokiej gamy usług zarządzania najmem

 


 

   Uporządkowanie i ujednolicenie procedur organizacyjnych  
 • planowanie działań zarządzania nieruchomością - lista nieruchomości, portfel umów najmu, planowanie kontaktów, przydzielanie zadań
 • masowa korespondencja SMS/email do najemców i właścicieli - np. z rozliczeniem finansowym najmu, przypomnieniem o braku płatności
 • zawieranie i zamykanie umów najmu  - obsługa pozyskiwania nowych lokali, nadzorowanie procesu przejęcia/zdania nieruchomości
 • bieżąca obsługa umów najmu - wszelkie usługi dodatkowe, wizyty i inspekcje lokali, ubezpieczenia lokali i odszkodowania
 • obsługa zgłoszeń i usterek od najemców, planowanie i obsługa remontów
 • koordynacja działań nakierowanych na pozyskanie dużych klientów
 • obsługa masowych akcji marketingowych - kampanie SMS, email i telefoniczne
 • wsparcie nowych pracowników i partnerów - szkolenia, coaching, nadzorowanie zleconych zadań i monitorowanie realizacji celów

   Uporządkowanie rozliczeń finansowych agencji

 • obsługa kasowa - operacje kasowe w każdym biurze, wydruki KW/KP i wydruki raportów kasowych
 • automatyczny import operacji finansowych z wyciągów bankowych i obliczanie wypłat dla właścicieli nieruchomości i prowizji dla agencji i współpracowników
 • rozliczenie umów najmu z właścicielami - przygotowanie rozliczeń i obliczanie wypłat, generowanie faktur
 • rozliczenie prowizji - generowanie zestawień prowizyjnych i faktur dla wszystkich współpracowników
 • indywidualne konta z dostępem do dokumentów rozliczeniowych dla najemców i właścicieli nieruchomości
LiderCRM Nieruchomosci

Jeśli jesteś zainteresowany systemem LiderCRM dla wynajmujących nieruchomości?

Chciałbyś zamówić bezpłatną prezentacje on-line?

Chciałbyś uzyskać dostęp do wersji demo?

Prosimy o  kontakt z Zespołem LiderCRM

BL

Innowacyjne narzędzie CRM w Twoim ręku