LiderCRM ubezpieczenia i finanse


   Innowacyjny system informatyczny wspierający sieć multiagencji ubezpieczeniowo - finansowych


    Spojrzenie na potrzeby finansowo-ubezpieczeniowe oczami klienta 

 • widok 360° klienta - portfel umów, historia i zaplanowane działania sprzedażowe
 • dynamicznie odświeżany raport ekspirujących umów i  - filtrowanie, sortowanie, zbiorcze oznaczanie umów, plan działań
 • dynamicznie odświeżany raport terminów płatności niezapłaconych rat
 • segmentacja i aktualny scoring klientów
 • nadzorowane i skoordynowane procesy obsługi klienta
 • wysyłanie do klientów przypomnień SMS o wygasających umowach i terminach płatności rat
 • uporządkowanie działań marketingowych – wsparcie dla aktywnego marketingu (lejek sprzedażowy, cross-selling, up-selling)

    Monitoring i kontrola finansowa 

 • pulpit menedżera – pełny przegląd bieżących wskaźników i zdarzeń finansowych w dowolnym biurze
 • automatyczny import składek i prowizji z TU
 • obliczanie prowizji na wszystkich szczeblach organizacji
 • kontrolowanie poprawności naliczenia prowizji przez TU
 • zestawienie sprzedaży na wydzielonym, indywidualnym koncie agenta
 • wysyłanie do agentów powiadomień SMS o zakończonym rozliczaniu miesiąca
 • raportowanie danych w formacie arkusza kalkulacyjnego (np. MS Excel)

     Gwarantujemy skuteczne wdrożenie systemu

 • analiza potrzeb biznesowych i indywidualnie uzgadniany harmonogram wdrożenia
 • migracja danych z dotychczasowych źródeł danych
 • szkolenia grupowe i indywidualny instruktaż stanowiskowy, telefoniczny helpdesk, test dnia roboczego
 • hosting i profesjonalna administracja serwisem
 • konfiguracja systemu pod indywidualne potrzeby klienta
 • proces wdrożenia prowadzony zwinną metodyką Scrum (metoda małych kroków) - Agile Project Management

System udostępniany w formie prostego, bezpiecznego i profesjonalnie administrowanego serwisu internetowego


 

 

Bezobsługowa eksploatacja

 • żadnych instalacji oprogramowania i baz danych na komputerach użytkowników
 • wystarczy dowolne urządzenie z przeglądarką internetową
 • stały nadzór nad systemem i bazą danych wykonywany przez profesjonalny zespół administratorów

Maksymalne bezpieczeństwo i poufność danych

 • serwis i baza danych są umieszczone w profesjonalnym Centrum Przetwarzania Danych
 • profesjonalne procedury ochrony danych - np. monitoring przeciążeń serwera i codziennie kopie bezpieczeństwa systemu i danych
 • monitorowanie prób dostępu nieuprawnionych użytkowników
 • szyfrowane przesyłanie danych
 • polityka ochrony danych oparta na najlepszych praktykach stosowanych w profesjonalnych rozwiązaniach dla instytucji finansowych

Bezpieczny dostęp do systemu

 • profesjonalne procedury nadawania dostępu użytkownikom
 • indywidualne konta z hasłem dla każdego użytkownika
 • certyfikat potwierdzający tożsamość serwisu
 • monitorowanie prób nieautoryzowanego dostępu
 • wielowymiarowa siatka uprawnień i dostępu użytkowników do danych

Obsługa sprzedaży i rozliczenia prowizyjnego szerokiej gamy produktów ubezpieczeniowych i finansowych


 

Uporządkowanie i ujednolicenie procedur organizacyjnych

 • planowanie sprzedaży - portfel umów do wznowienia, planowanie kontaktów, przydzielanie zadań
 • przypomnienia SMS o zaplanowanych spotkaniach i terminach wykonania zadania
 • masowa korespondencja email/SMS do klientów z przypomnieniami o wygasających umowach
 • wsparcie nowych agentów - nadzorowanie działań sprzedażowych i monitorowanie realizacji celów
 • obsługa umów agencyjnych - obsługa pozyskiwania nowych agentów, nadzorowanie procesu szkolenia                 i rejestracji
 • obsługa druków ścisłego zarachowania - czystych, wykorzystanych, anulowanych
 • obsługa procesów szkoleniowych i coaching'owych
 • koordynacja działań sprzedażowych nakierowanych na pozyskanie dużych klientów
 • obsługa masowych akcji marketingowych - kampanie emailowe, SMS i telefoniczne

Uporządkowanie i automatyzacja rozliczeń finansowych agencji

 • obsługa kasowa - operacje kasowe w każdym biurze, wydruki KW/KP i raportów kasowych, kontrolowanie operacji kasowych ze sprzedażą umów ubezpieczenia
 • automatyczny import zestawień składek i prowizji z większości Towarzystw Ubezpieczeń - aktualna lista TU          i Banków znajduje się tutaj
 • rozliczenie sprzedaży - automatyczne obliczanie prowizji i premii okresowych (systemy motywacyjne) - dla wszystkich uczestników zawarcia umowy
 • w ramach miesięcznego abonamentu gwarantujemy poprawne wczytanie składek i prowizji ze wszystkich TU      i Banków
 • generowanie faktur i wypłat wynagrodzenia dla wszystkich agentów i pracowników agencji
 • finansowy wynik agencji - przekrojowa analiza rentowności prowizji zatrzymanej w agencji

 Najważniejsze korzyści dla multiagencji

 • skrócenie z kilku dni do maksymalnie kilku godzin - czasu poświęconego na rozliczenia prowizji dla wszystkich sprzedawców i wszystkich TU/Banków
 • wyeliminowanie - niemal do zera - przypadków, w których pominięto wygasające umowy i nie zaproponowano klientom wznowienia lub rozszerzenia ubezpieczenia
 • skrócenie z kilkudziesięciu do kilku minut wykonanie codziennego przeglądu wszystkich działań sprzedażowych w multiagencji przy szerokim delegowaniu obowiązków na podwładnych
  (chętnie pomożemy policzyć finansowe korzyści płynące dla multiagencji związane z wdrożeniem systemu)
LiderCRM UbezFinanse

Jesteś zainteresowany systemem LiderCRM ubezpieczenia i finanse?

Chciałbyś uzyskać dostęp do wersji demo?

Chciałbyś zobaczyć bezpłatną prezentację on-line?

Prosimy o konatkt z Zespołem LiderCRM

BL

Innowacyjne narzędzie CRM w Twoim ręku