LiderCRM kancelaria


   Innowacyjny system informatyczny wspierający  wielooddziałową sieć kancelarii adwokackich i radców prawnych


   Spojrzenie na usługi prawne oczami klienta

 • widok 360° klienta - lista bieżących i historycznych spraw, rozpraw, kontaktów, dokumentów i spotkań związanych z klientem
 • segmentacja i aktualny scoring klientów
 • planowanie obsługi zleceń, kontaktów, spraw i działań sprzedażowych (ofertowych)
 • nadzorowane i skoordynowane procesy obsługi klienta
 • uporządkowanie działań marketingowych – wsparcie dla aktywnego marketingu (lejek sprzedażowy, cross i up-selling)
 • generowanie korespondencji i pism na podstawie szablonów

    Monitoring i kontrola finansowa

 • pulpit menedżera – pełny przegląd otwartych zleceń, bieżących zdarzeń, spraw, spotkań w dowolnym biurze
 • rozliczenia czasu pracy i zadań pracowników, aplikantów i praktykantów
 • automatyczny import wyciągów bankowych
 • obliczanie wynagrodzenia/prowizji na wszystkich szczeblach hierarchii
 • zestawienie sprzedaży i wynagrodzenia współpracownika/partnera dostępne na wydzielonym koncie użytkownika

   Gwarantujemy skuteczne wdrożenie systemu

 • analiza potrzeb biznesowych i indywidualnie uzgadniany harmonogram wdrożenia
 • migracja danych z dotychczasowych systemów
 • szkolenia grupowe i indywidualny instruktaż stanowiskowy, telefoniczny helpdesk, test dnia roboczego
 • hosting i profesjonalna administracja serwisem
 • konfiguracja systemu pod indywidualne potrzeby klienta
 • proces wdrożenia prowadzony zwinną metodyką Scrum (metoda małych kroków) - Agile Project Management

System udostępniany w formie prostego, bezpiecznego i profesjonalnie administrowanego serwisu internetowego


 Bezobsługowa eksploatacja

 • żadnych instalacji oprogramowania i bazy danych na komputerach użytkowników
 • wystarczy dowolne urządzenie z przeglądarką internetową
 • nadzór serwisu i danych przez profesjonalny zespół  administratorów

     Maksymalne bezpieczeństwo i poufność danych

 • serwis i baza danych są umieszczone w profesjonalnym Centrum Przetwarzania Danych
 • profesjonalne procedury ochrony danych - np. wykonywane codziennie  kopie bezpieczeństwa systemu i danych
 • szyfrowane przesyłanie danych
 • polityka ochrony danych oparta na najlepszych praktykach stosowanych w profesjonalnych rozwiązaniach

  Bezpieczny dostęp do systemu

 • profesjonalne procedury nadawania dostępu użytkownikom
 • indywidualne konta z hasłem dla każdego użytkownika
 • certyfikat potwierdzający tożsamość serwisu
 • monitorowanie prób nieautoryzowanego dostępu
 • wielowymiarowa siatka uprawnień i dostępu użytkowników do danych

 

Obsługa i rozliczenia szerokiej gamy usług obsługi prawnej

 


   Uporządkowanie i ujednolicenie procedur organizacyjnych kancelarii
 • obsługa stałych umów i jednorazowych zleceń, planowanie kontaktów, przydzielanie zadań
 • wielodostępny grafik rozpraw sądowych i spotkań - przypomnienia SMS/email o nadchodzących terminach
 • wsparcie nowych pracowników/asystentów - nadzorowanie działań i monitorowanie realizacji celów
 • hierarchiczny nadzór nad bieżącymi sprawami i zleceniami
 • obsługa rozpraw sądowych - analizy, notatki, przygotowanie dokumentów, wnioski, protokoły
 • wsparcie masowych akcji informacyjnych - kampanie SMS, emailowe i telefoniczne

   Uporządkowanie rozliczeń finansowych kancelarii

 • monitorowanie potencjalnych przychodów związanych z obsługą spraw w podziale na okresy
 • obsługa kasowa - bieżący monitoring operacji kasowe w każdym biurze, wydruki KW/KP i raportów kasowych
 • kontrola kosztów bezpośrednich (np. osobowych własnych i zewnętrznych) związanych ze sprawą
 • automatyczny importowanie płatności/wyciągów bankowych
 • obliczanie prowizji/wynagrodzenia dla wszystkich uczestników zlecenia - współpracowników, partnerów
 • generowanie zestawień wynagrodzeń i faktur dla wszystkich uczestników zlecenia
 • rozliczenia finansowe kancelarii - wynagrodzenie zatrzymane w kancelarii
LiderCRM Kancelaria

Jeśli jesteś zainteresowany systemem LiderCRM kancelaria?
Chciałbyś zamówić bezpłatną prezentacje on-line?
Chciałbyś uzyskać dostęp do wersji demo?

Prosimy o kontakt z Zespołem LiderCRM

BL

Innowacyjne narzędzie CRM w Twoim ręku