Automatyczne rejestrowanie polis na podstawie zestawienia sprzedaży z ZU w LiderCRM ubezpieczenia i finanse


Dotychczas użytkownicy systemu LiderCRM rejestrowali umowy ubezpieczenia (polisy) ręcznie. Do zarejestrowanych umów system umożliwiał automatyczne importowanie płatności (składek) i rozliczanie prowizji. Nasi klienci zgłaszali potrzebę automatyzacji procesu rejestrowania umów ubezpieczenia. Po wielu miesiącach prac programistycznych i testów możemy ogłosić, że w ostatnich tygodniach uruchomiliśmy w serwisie LiderCRM ubezpieczenia i finanse nową wersję modułu obsługi Umów

Innowacyjne narzędzie CRM w Twoim ręku